Kommunevåpen

Kommunevåpenet er Hamarøy kommunes viktigste visuelle kjennetegn. Motivet med de to svanene er hentet fra det nesten 9000 år gammel helleristningsfeltet som kalles «Dyreberget på Leiknes». Kommunevåpenet med de to svanene er å oppfatte som kommunens logo, og er det aller viktigste visuelle element for å skille Hamarøy fra andre kommuner.

Idékonkurransen for nytt kommunevåpen for nye Hamarøy ble gjennomført i 2018. Av mer en 140 mottatte forslag uttalte en fagjury at «Svanene fra Dyreberget» var det klart sterkeste forslaget. I januar 2019 ble det avholdt folkeavstemning mellom juryens 10 utvalgte forslag, og svanene vant en soleklar seier.

Ingar Nikolaisen Kuoljok og Dag Winsjansen er de to Hamarøyværingene som deler æren av å stå bak forslaget, siden begge hadde samme idé uavhengig av hverandre. Designbyrået Tank Design ga deretter kommunevåpenet den endelige grafiske utformingen, og kommunestyrene i både gamle Hamarøy kommune og i Tysfjord kommune vedtok sommeren 2019 at «Svanene fra dyreberget» er kommunevåpen for Hamarøy kommune fra sammenslåingstidspunktet 1.1.2020

Beskrivelse til forslaget for kommunevåpen

Det føles rett å ha dette sterke symbolet når vi nå skal skape et nytt kommunevåpen og nytt symbol for oss. Svaneparet gir meg mange tanker og refleksjoner, og mange av disse er relevant når vi skal bygge en ny kommune. De er stolte, vakre og elegante. De er et symbol på to som har valgt hverandre, og som overlapper hverandre. Når et svanepar har valgt hverandre holder de sammen hele livet. De samarbeider og de beskytter sine barn. De symboliserer samarbeid og likeverd. Disse symbolene er viktig når identiteten til vår nye kommune skal skapes – og når mennesker fra to folk og to kulturer skal skape en felles god framtid. Skissen inneholder ikke fargevalg. I en eventuell videre utformingsprosess bør fargevalg utprøves med utgangspunkt i at rødt, hvitt og blått er farger med sterk forankring både i den lulesamiske og norske tradisjonen.