Kommunal kriseledelse

Kriseledelsen består i utgangspunktet av personer ansatt i kommunen. I tillegg inngår eksempelvis politiet og/eller ledelse i Nord-Salten Kraft AS/Kystnett AS ved behov og utifra situasjon.

Den kommunale kriseledelsen vil etter den første akuttfasen være:

  • Ordfører Britt Kristoffersen (varaordfører Ann Irene Sæter tiltrer ved ordførers fravær)
  • Kommunedirektør Odd-Børge Pedersen
  • Assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik
  • Kommunalleder Oppvekst Gunnar Solstrøm
  • Kommunalleder Kommunalteknikk Børre M. Johansen
  • Kommunalleder Helse og velferd Jorunn Ervik
  • Beredskapskoordinator Siv Reidun Sandnes