Kommunal kriseledelse

Kriseledelsen består i utgangspunktet av personer ansatt i kommunen. I tillegg inngår politiet og/eller ledelse i Nord-Salten Kraft AS ved behov.

Den kommunale kriseledelsen vil etter den første akuttfasen være:

  • Ordfører Britt Kristoffersen (varaordfører Elin Eidsvik tiltrer ved ordførers fravær)
  • Kommunedirektør Eirik Andre Hopland
  • Assisterende kommunedirektør Kurt Fossvik
  • Kommunalleder Oppvekst Gunnar Solstrøm
  • Kommunalleder Samfunnsutvikling Kirstin Lillevåg Mobakken
  • Kommunalleder helse og omsorg Grete Prestegård
  • Beredskapskoordinator Siv Reidun Sandnes