Hamarøy kommune er en av de største arbeidsplasser i kommunen med over 300 ansatte. Vil du bli vår nye kollega? Vi kan gi deg en flott læretid, som ender med at du får fagbrev og blir en god fagarbeider.

Arbeidsoppgaver

  • Opplæringen følger læreplan for det enkelte faget
  • Læretiden består av opplæringstid og verdiskapningstid
  • Arbeidssteder i løpet av læretiden er knyttet til den avdeling lærlingeplassen gjelder

Kvalifikasjoner

  • Du må ha fullført og bestått VG1 og VG2 innenfor ditt fagfelt
  • Det kreves fremlagt politiattest som er nyere enn tre måneder før oppstart innenfor flere av fagområdene
  • Ved ansettelse må taushetserklæring underskrives

Vi tilbyr

  • Egen veileder og opplæring som følger læreplan
  • Variert praksis
  • Stabilt arbeidsmiljø med mange kompetente kollegaer
  • Ansettelse og avlønning skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler

Søk her.