Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april. Les mer her.

Fra 24. mars vil alle som ankommer Hamarøy kommune etter reiser i Vestland, Viken, Vestfold og Telemark, Rogaland, Oslo, Innlandet, Agder, Trøndelag, Møre og Romsdal, ilegges hjemmekarantene i 7 dager etter ankomst. Denne karantenen forlenges med 7 dager dersom man ikke påviser smittefrihet gjennom prøvetaking. I praksis betyr det at hovedregelen blir 14 dager karantene. Ny forskrift gjelder fra tirsdag 24. mars 2020 kl. 17.00 og frem til 31. mars 2020 kl. 17.00. Les mer her.

Fra 24. mars kan alle som trenger psykiatrisk hjelp kan få det via videokonsultasjoner i Teams. Det er opprettet 2 kontoer «Videokonsultasjon Psykiatri» og «Videokonsultasjon Miljøtjenester». Disse er det satt en egen policy på, slik at det oppfyller krav til personvern.

Det er opprettet en lavterskel samtaletelefon for innbyggere i Hamarøy som har bekymringer som følge av koronapandemien. Ring 911 51 095 mandag til fredag mellom kl 09.00 - 15.00. Les mer her.