Søk

Søk i bibliotekets samlinger på Bibliofil.no.

Du vil få treff i bøker både på Oppeid og Drag.

Ved å logge inn med lånenummer og pinkode kan du reservere bøker fra begge bibliotek.

Søk i alle bibliotek

Bibsok.no kan du søke i alle norske folkebibliotek og mange fagbibliotek. 

Ved å logge inn med nasjonalt lånenummer og pinkode kan du bestille bøker fra Bibsok.no levert til Hamarøy bibliotek. 

Bibliotekets samlinger

Hovedbiblioteket og filialen vil utfylle hverandre, og vi sender bøker fram og tilbake mellom filialene når de blir etterspurt.

Begge bibliotek skal ha gode samlinger for barn og ungdom og voksne med aktuell skjønnlitteratur og lulesamisk litteratur. Hovedbiblioteket har en bestand på omtrent 20.000, og har en større samling av fagbøker, inkludert Hamsunsamling og magasin. Drag filial har en mindre samling, med omtrent 6000 titler, med hovedvekt på aktuell skjønnlitteratur for barn og voksne og litteratur på og om samiske forhold.