Sommermusikantene skal i samarbeid med andre musikere og en ansvarlig voksen, øve inn et konsertrepertoar som fremføres ulike steder i Hábmer/Hamarøy, en gang i uken fra 3.juli - til og med 7.august 2021.

Øving vil bli i uke 26, samt minst en dag i uken gjennom hele perioden. Arrangører skal reklamere for konserter, være med på planlegging, være med på opp- og nedrigging + passe på publikum og artister.

Forberedelser, øvelser, opplæring i konsertarrangering og lydteknikk, samt smittevern gjøres i samarbeid med kulturskolerektor Svein, Anita fra Hamsunsenteret og artist Erling.

I søknaden skriver du:

  • Litt om deg selv
  • Alder
  • Hvorfor du vil ha jobben
  • Hva du kan som musikant (hvilke instrument du spiller/ synger).

Hvis du søker som arrangør trenger du ingen forkunnskap, vi lærer deg det du trenger å kunne.

Ungdom med tilhørighet i Hamarøy kommune blir prioritert. 

Søknad sendes på mail til: svein.schultz@hamaroy.kommune.no

SØKNADSFRIST: tirsdag 15. juni 2021.