Sommermusikantene skal i samarbeid med andre musikere, og en ansvarlig voksen, øve inn et konsertrepertoar som fremføres ulike steder i Hábmer/Hamarøy, en gang i uken fra 10.juli - til og med 7.august 2021.

Innøving vil bli i uke 27, samt minst en dag i uken gjennom hele perioden.

I tillegg vil alle bli innkalt til infomøte søndag 27.juni. Så langt det lar seg gjøre, vil øvingene foregå på ettermiddag/kveldstid.

Arrangører skal reklamere for konserter, være med på planlegging, være med på opp- og nedrigging + passe på publikum og artister.

God lønn, og gode rammebetingelser.

Forberedelser og øvelser, samt opplæring i konsertarrangering, lydteknikk og smittevern gjøres i samarbeid med kulturskolerektor Svein, Anita fra Hamsunsenteret og produsent/artist Erling.

I søknaden skriver du:

  • Litt om deg selv
  • Alder
  • Hvorfor du vil ha jobben
  • Hva du kan som musikant (hvilke instrument du spiller/ synger).

Hvis du søker som arrangør trenger du ingen forkunnskap; vi lærer deg det du trenger å kunne.

Ungdom med tilhørighet i Hamarøy kommune blir prioritert. 

Søknad sendes på mail til: svein.schultz@hamaroy.kommune.no

SØKNADSFRIST: fredag 18. juni 2021.