Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning. Dersom du er i isolasjon eller karantene grunnet covid-19 så får du også stemmehjemme.

I henvendelsen/søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt hvis du harspørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Søknad sendes:
Valgstyret i Hábmera suohkan – Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy
eller postmottak@hamaroy.kommune.no
Tlf. 941 32 515

Åhtsåmus sáddiduvvá:
Válggastivrra Hábmera suohkan – Hamarøy kommune, Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy
jali postmottak@hamaroy.kommune.no
Tlf. 941 32 515