Tilskuddsordningen skal bidra til et allsidig og aktivt idretts- og kulturliv i stadig utvikling, til beste for Hábmer - Hamarøys innbyggerne. Tiltak for barn og ungdom prioriteres. Det kan søkes tilskudd til aktiviteter som har idrett- eller kulturaktivitet som hovedmål.

Organisasjoner med et ikke kommersielt formål er velkommen med søknad.

Retningslinjer

Søknadsfrist: 29. oktober 2020.

På grunn av manglende bevilgninger, utlyses ikke Prosjektmidler kunst- og kultur nå.