Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vikariat

Tilkallingsvikarer i miljøtjenesten

Miljøtjenesten har behov for nye tilkallingsvikarer. Har du mulighet til å arbeide ved økt bemanningsbehov, da ønsker de kontakt med deg. Å være tilkallingsvikar innebærer at miljøtjenesten kan ta kontakt med deg, når de har behov for vikar. Som tilkallingsvikar avgjør du selv om du takker ja eller nei til vakten. Du vil møte en trivelig arbeidsplass med engasjerte og dyktige kollegaer, godt samhold og mye godt humør. For nærmere informasjon kan du ta kontakt med avdelingsleder Marit Meltzer tlf. 46889547.

Vi trenger tilkallingsvikarer i miljøtjenesten. Foto: Hamarøy kommune

Tilkallingsvikar Ulvsvåg barnehage

Ulvsvåg barnehage har behov for tilkallingsvikarer. Vi ser etter deg som er engasjert i barna, har gode norsk kunnskaper, kan samarbeide og bidrar til et godt miljø i barnehagen. Kontakt styrer Kristin Tidemann Sandnes på 97622306 eller e-post: kristin.sandnes@hamaroy.kommune.no.

Ulvsvåg barnehage leker ute

Tilkallingsvikar Ulvsvåg barnehage

Ulvsvåg barnehage har behov for tilkallingsvikarer. Vi ser etter deg som er engasjert i barna, har gode norsk kunnskaper, kan samarbeide og bidrar til et godt miljø på barnehagen. Kontakt styrer Ann Kristin Knutsen på 976 22 306 eller e-post: ann.kristin.knutsen@hamaroy.kommune.no.

Ulvsvåg barnehage leker ute

Tilkallingsvikar SFO Oppeid skole

SFO Oppeid skole søker snarlig flere tilkallingsvikarer. Ta kontakt med rektor Anne Reiten på tlf: 913 34459 eller e-post: anne.reiten@hamaroy.kommune.no, eller assisterende rektor Ingrid Kjærstad Solbakken på tlf: 48114184 eller e-post: ingrid.kjaerstad.solbakken@hamaroy.kommune.no.

Plakater på SFO

Sommervikarer uteavdelingen 2023

Hamarøy kommune søker etter sommervikarer til sommerjobb fra uke 26 til uke 33. Drifts avdelingen til Hamarøy Kommune har 2 avdelinger en på Oppeid og en på Drag. Vi utfører mange varierte oppgaver, blant annet ettersyn og vedlikehold innen bygg, veier, vann og avløp og service oppdrag tilknyttet kommunens bygningsmasse. Det er ønskelig at det opplyses i søknad hvor man ønsker å arbeide. Les mer og søk her.

Drift- og vedlikehold

Renholdsteamet trenger vikarer

Kan du tenke deg til å være tilkallingsvikar eller sommervikar for renhold? Da trenger vi deg! Hamarøy kommune har behov for tilkallingsvikarer/sommervikarer stort sett over hele kommunen, spesielt på Oppeid og Drag. Ta kontakt med renholdsleder Tone Ellingsen tlf. 906 31 969 eller e-post: tone.ellingsen@hamaroy.kommune.no.
 
Renholds vogn

Sommervikarer helse og omsorg

Hamarøy kommune søker etter sykepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretær, fagarbeidere og assistenter til sommerjobb sommeren 2023. Vi trenger sommervikarer innenfor hjemmetjenesten, sykehjem, miljøtjeneste, psykisk helse og rus og legekontor. Les mer og søk her.

Bygdeheim ansatte. Foto: Hamarøy kommune

Tilkallingsvikarer i miljøtjenesten

Miljøtjenesten har behov for nye tilkallingsvikarer. Har du mulighet til å arbeide ved økt bemanningsbehov, da ønsker de kontakt med deg. Å være tilkallingsvikar innebærer at miljøtjenesten kan ta kontakt med deg, når de har behov for vikar. Som tilkallingsvikar avgjør du selv om du takker ja eller nei til vakten. Du vil møte en trivelig arbeidsplass med engasjerte og dyktige kollegaer, godt samhold og mye godt humør. For nærmere informasjon kan du ta kontakt med avdelingsleder Marit Meltzer tlf. 46889547.

Miljøtjenesten

Tilkallingsvikar Ulvsvåg barnehage

Ulvsvåg barnehage har behov for tilkallingsvikarer. Vi ser etter deg som er engasjert i barna, har gode norsk kunnskaper, kan samarbeide og bidrar til et godt miljø på barnehagen. Kontakt styrer Ann Kristin Knutsen på 976 22 306 eller e-post: ann.kristin.knutsen@hamaroy.kommune.no.

Ulvsvåg barnehage leker ute

Tilkallingsvikar Innhavet barnehage

Innhavet barnehage har behov for tilkallingsvikarer. Vi ser etter deg som er aktiv, trygg og lekende voksen, engasjert, tydelig og oppmerksom på barns behov. Kontakt enhetsleder/ rektor Geir-Bjøran Dreyer tlf. 94344493, e-post: gbdreyer@hamaroy.kommune.no.

Bygning og utearealer Innhavet oppvekstsenter