Alle offentlig myndigheter i Norge har et ansvar i bevaring og utvikling av samiske språk, kultur og samfunnsliv. Det er gitt en plikt og en ramme for politikk og praksis for å støtte og fremme samiske språk, kultur og samfunn, som skal bidra til å sikre at samenes rettigheter og interesser blir ivaretatt.

Her i Hábmera suohkan-Hamarøy kommune, har vi sterke samiske samfunn, med livskraftig språk, kultur og tradisjoner som fortsatt blomstrer. I år har Ájluovta skåvllå - Drag skole 30 års jubileum med samisk førstespråksundervisning. Fra 1. februar er Knut Hamsun videregående skole offisielt blitt en ressursskole for lulesamisk språk og kultur.

Som kommune har vi en viktig rolle i å støtte og fremme samisk språk, kultur og samfunn, og sikre at våre samiske innbyggere har den nødvendige støtten de trenger for å bevare språk, kultur og tradisjoner. Dette var også grunnet til at Hábmera suohkan-Hamarøy kommune ble en lulesamisk språkforvaltningskommune.
I tillegg til allerede gitt ansvar og plikt, så er det slik at samisk og norsk er likestilte språk i forvaltningsområdet for samisk språk. Det betyr at alle har rett til å bli betjent på samisk når de henvender seg til kommunen og det er da vårt ansvar som kommune at vi legger til rette for dette.

Det er mange utfordringer og mye som sikkert kunne vært gjort både annerledes og bedre, men jeg håper vi i fellesskap kan løfte blikket og se fremover.

Mitt ønske er at Hábmera suohkan-Hamarøy kommune skal være kommune som har en sterk følelse av fellesskap som er med på å skape trygge og inkluderende lokalsamfunn, der det er rom for alle. Fellesskapet i Hábmera suohkan-Hamarøy kommune blir også styrket gjennom en sterk samisk kultur.

Vuorbbe Sámij álmmukbiejvijn! Gratulerer med Samenes nasjonaldag! 
 

Assisterende kommunedirektør og leder for stabsfunksjoner Kurt Fossvik

Les mer om dagen her.