Lavvo
Lavvo

Samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag (lulesamisk: Sámij álmmukbiejvve, nordsamisk: Sámi álbmotbeaivi, sørsamisk: Saemiej åålmegebiejjie, ) er 6. februar og er offisiell flaggdag i Norge. Det er mange begivenheter og symboler knyttet til dagen. 

Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som ble holdt i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dette var første gangen at samene var samlet for å arbeide for felles samiske saker over nasjonalstatsgrensene. Dagen ble første gang feiret i 1993.

Is med samiske farger
Is med samiske farger

Bruken av begrepet nasjonaldag

Da 6. februar ble vedtatt som samisk nasjonaldag av samekonferansen i 1992, var vedtaket på samisk og inneholdt begrepet «sámi álbmotbeaivi». Korrekt oversatt til norsk blir det samisk/samenes nasjonaldag. I noen norske oversettelser har «samefolkets dag» forekommet, fordi sámi betyr samisk, álbmot betyr folk og beaivi betyr dag. I den svenske oversettelsen fra samekonferansen ble begrepet «samernas nationaldag» brukt.

Begrepene «samefolkets dag» og «samisk folkedag» har etablert seg som følge av upresise oversettelser og delvis som et resultat av at begrepet «nasjonaldag» av enkelte har vært oppfattet som kontroversielt. Samekonferansen la imidlertid til grunn at samene er ett folk (nasjon) og at bruken av nasjonsbegrepet således ikke forutsetter en egen stat. Både samekonferansen (senere Samerådet) og de nordiske sametingene bruker offisielt begrepet «nasjonaldag».

Samisk flag

Det samiske flagget

Et viktig symbol i feiringen av 6. februar er flagget. Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent 15. august 1986 av Den 13. nordiske samekonferansen i Åre, Sverige, og det er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

Hovedmotivet er hentet fra runebommen og fra diktet «Paiven parneh» («Beaivvi bártnit») av sørsamen Anders Fjellner. I dette diktet framstiller Fjellner samene som solas sønner. Sirkelen i flagget symboliserer sola og månen. Bakgrunnen (rød, blå, grønn og gul) er bare definert som de samiske farger (som er de vanligste fargene i de samiske folkedraktene). Det er ulike meninger hva de symboliserer og derfor ikke klargjort desto mer.

Det samiske flagget ble i 2003 i Norge offisielt anerkjent gjennom endringer i Sameloven og Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Stortinget bemyndiget samtidig Sametinget til å vedta forskrifter for bruk av flagget. Sametinget vedtok dette i 27. mai 2004. Flagget har offisiell status, men det er ikke et nasjonalflagg som folkerettslig og statsrettslig representerer kongeriket Norge.

Samisk nasjonalsang

Den samiske nasjonalsangen, Sámevierrega lávla, er et dikt av Isak Saba, skrevet og publisert i Sagai Muittalægje i 1906. På samekonferansen i Åre i 1986 ble den vedtatt som samisk nasjonalsang. Diktet ble tonesatt av Arne Sørli, og melodien ble godkjent på den 15. samekonferansen i Helsingfors i 1992. Teksten er oversatt fra nordsamisk til de andre samiske språkene.

I dette dokumentet finnes tekstene til Sámevierrega lávlá på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk: Sámevierrega lávlá.