Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ådåsa - Nyheter

Buorisboahtem almodibmáj: samehets.no

Aktisattjat Politidjadirektoráhtajn, gåhttju Sámedigge almodibmáj næhttabieles samehets.no – bagádus gåktu sámebijtástimev diededit ja guoddalit. Sámebijtástibme le unugis ja hárddem. Ulmutja máhtti aj stráffaj sivádahttet dassta. Valla majt dahkat jus sámebijtástimev váseda? Muhttijn le gássjelis diehtet makkir riektá ja máhttelisvuoda gávnnuji. Sámedigge sihtá dáv rievddat. Aktisattjat Politidjadirektoráhtajn, lip dahkam bagádusáv samehets.no. Dánna oattjo bagádusájt majt dahkat duon dán dilen jus sámebijtástimev váseda. Oattjo aj diedov sámebijtástime birra, guoskavasj lágajs ja gåvvå dajs dievnastusájs ma bagádi ja diedojt vaddi.

Same i nasjonal drakt bærer stor tungt stein

Velkommen til lansering: samehets.no

I samarbeid med Politidirektoratet, ønsker Sametinget å invitere deg til lanseringen av nettsiden samehets.no – en veileder for hvordan rapportere og anmelde samehets. Samehets er ubehagelig og provoserende. Det kan også være straffbart. Men hva kan du gjøre hvis du opplever samehets? Det kan være vanskelig å vite hvilke rettigheter og muligheter man har. Dette vil Sametinget gjøre noe med.

Same i nasjonal drakt bærer stor tungt stein

Innspillsmøte: nasjonal handlingsplan mot hets og diskriminering av samer

Regjeringen har besluttet å lage en nasjonal handlingsplan mot hets og diskriminering av samer. For å få innspill til arbeidet inviterer herved Kultur- og likestillingsdepartementet i samarbeid med Árran og KUN til et innspillsmøte, der Statssekretær Even Aleksander Hagen deltar. Innspillsmøtet er 22. april 2024, kl. 18.30-20.00 på Árran, Njárgga 33 i Hamarøy kommune. Enkel bevertning fra kl. 18.00. Det er også mulig å delta digitalt på Teams. Om dere ønsker å delta digitalt, opplys om dette ved påmelding.

Blå plastik matte på spisebored med ord på lulesamisk og norsk

Doajmmapládna

Sámedigge juollodi jahkásasj rudájt sámegielháldadimsuohkanijda ma galggi sámelágav kapihtal 3 ållidit. Dá rudá juogeduvvá guokta oassijda; vuodo- ja dievnastusdoarjja ja åvddånahttemdårja.

Gielladuvkka

Slik feiret vi Samenes nasjonaldag

6. februar ble det flagget i hele kommunen. Alle skoler, barnehager og andre hadde sine markeringer. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og ordfører Britt Kristoffersen Løksa ble også med på feiringen. De besøkte Oppeid skole, Drag barnehage og Árran - lulesamisk senter. Les om feiring på Oppeid skole på egen side. Se bilder fra skoler og barnehager nederst.

Voksne og elever deltar på flaggheising på Hamarøy Montessoriskole

Vuorbbe biejvijn! Gratulerer med dagen!

I dag, 6. februar, feirer vi Samenes nasjonaldag i Hábmer-Hamarøy! Oppeid skole hadde den offisielle flaggheisingen og ansatt i Sametinget avdeling Árran Vegar Bæhr holdt appell. Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og ordfører Britt Kristoffersen Løksa ble også med på feiringen.

Vegar Bæhr holder appell på Oppeid skole