Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sámeiellem Hábmerin - Samisk i Hamarøy

Hábmera suohkan la ájnna suohkan Vuonarijkan gånnå julevsámegiella aj la háldadimgiella.

Sámegielaj háldadimguovlon li sámegiella ja dárogiella avtaárvvusasj giela. Dát merkaj, gájkajn la riektá dievnastusájt sámegiellaj oadtjot gå válldi aktijvuodav almulasj ásadusáj ma li sámegielaj háldadimguovlo sisbielen.

Dán bielen gávna diedojt háldadimsuohkanij birra, diedov gåktu Hábmer hiebadahttá háldadimev váj viesáda galggi julevsámegielav adnet. Dån aj gávna muhtem oahpponævojt ja ietjá guoskavasj diedojt mij guosská sámegiellaj, kultuvrraj ja iellemij. 

                                                                                      


Hábmera suohkan - Hamarøy kommune er den eneste kommunen innenfor forvaltningsområdet for samisk språk, hvor julevsámegiella (lulesamisk) er det samiske språket. 

I forvaltningsområdet er samisk og norsk sidestilte språk. Det betyr at alle har rett til å få tjenester på samisk når de tar kontakt med offentlige institusjoner. Det er viktig å huske på at ikke alle personer med tilhørighet til samisk kultur i kommunen nødvendigvis identifiserer seg som lulesamer. Likevel har kommunen et spesifikt ansvar for å ta vare på og fremme det lulesamiske språket i kraft av vårt forvaltningsansvar.

Her finner du generell informasjon om det å være en språkforvaltningskommune, samt en innsikt i den innsatsen Hábmer - Hamarøy gjør for å legge til rette for bruk av lulesamisk innenfor forvaltningen. Du vil også finne læringsressurser og annen relevant informasjon som omhandler samisk språk, kultur og samfunnsliv.