De samiske språksentrene er viktige aktører i arbeidet med å styrke og utvikle samisk språk lokalt. Språksenterets arbeid bidrar til synliggjøring av samisk språk, og er med på å skape samlingspunkter og arenaer for bruk av samisk.

Árran har ansvar for å drive språksenter i lulesamisk område. Árran giellaguovdásj sitt arbeid skal bidra til å bevare, styrke og synliggjøre lulesamisk språk og kultur i lulesamisk språkområde i Norge.


Árran giellaguovdásj/språksenter har som mål å ...

  • drive språksenter i lulesamisk område.
  • bidra til å bevare, styrke lulesamisk språk og kultur.
  • bidra til at samisk høres og synes i språksenterets virkeområde.
  • bidra til økt samhandling og nettverksbygging mht. språk.
  • være pådriver til økt formidling av språket, samt øke bruken av det i litteratur og publikasjoner.
  • ha ansvaret for den interne og eksterne språkopplæringen.
  • lage brukerundersøkelser for å sikre aktiviteter etter språkbrukernes behov.
  • gjennomføre ulike språkprosjekter og skape nye språkarenaer.
  • tilby salg av ulike språktjenester.