Lavvo
Lávvo

Samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag (lulesamisk: Sámij álmmukbiejvve, nordsamisk: Sámi álbmotbeaivi, sørsamisk: Saemiej åålmegebiejjie, ) er 6. februar og er offisiell flaggdag i Norge. Det er mange begivenheter og symboler knyttet til dagen. 

Nasjonaldagen markeres for å minnes det første samiske landsmøtet, som ble arrangert i Metodistkirken i Trondheim i 1917. Dette var den første gangen samene samlet seg for å arbeide sammen om felles samiske saker på tvers av nasjonalgrensene. Feiringen av nasjonaldagen startet først i 1993.

Is med samiske farger
Is med samiske farger

Bruken av begrepet nasjonaldag

Da 6. februar ble vedtatt som samisk nasjonaldag av samekonferansen i 1992, var vedtaket på samisk og inneholdt begrepet «sámi álbmotbeaivi». Riktig oversatt til norsk blir det «samisk/samenes nasjonaldag». Noen norske oversettelser har brukt «samefolkets dag» fordi «sámi» betyr samisk, «álbmot» betyr folk, og «beaivi» betyr dag. På svensk ble begrepet «samernas nationaldag» brukt.

Begrepene «samefolkets dag» og «samisk folkedag» har etablert seg som følge av upresise oversettelser og delvis som et resultat av at begrepet «nasjonaldag» av enkelte har vært oppfattet som kontroversielt. Samekonferansen la imidlertid til grunn at samene er ett folk (nasjon) og at bruken av nasjonsbegrepet således ikke forutsetter en egen stat. Både samekonferansen (senere Samerådet) og de nordiske sametingene bruker offisielt begrepet «nasjonaldag».

Samisk flag

Det samiske flagget

Et sentralt symbol i feiringen av 6. februar er flagget. Det samiske flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent 15. august 1986 av Den 13. nordiske samekonferansen i Åre, Sverige, og det er designet av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

Hovedmotivet er hentet fra runebommen og diktet «Paiven parneh» («Beaivvi bártnit») av sørsamen Anders Fjellner. I dette diktet fremstiller Fjellner samene som solas sønner. Sirkelen i flagget symboliserer sola og månen. Bakgrunnen (rød, blå, grønn og gul) defineres som de samiske fargene, de vanligste fargene i samiske folkedrakter. Det er ulike tolkninger av hva fargene symboliserer, og det er derfor ikke klart definert.

Det samiske flagget ble offisielt anerkjent i Norge i 2003 gjennom endringer i Sameloven og  Lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger. Samtidig bemyndiget Stortinget Sametinget til å vedta forskrifter for flaggets bruk, og dette ble vedtatt 27. mai 2004. Selv om flagget har offisiell status, representerer det ikke folkerettslig eller statsrettslig kongeriket Norge som nasjonalflagg.

Samisk nasjonalsang

Den samiske nasjonalsangen, Sámij álmmuklávla, er et dikt av Isak Saba, skrevet og publisert i Sagai Muittalægje i 1906. Den ble vedtatt som samisk nasjonalsang på samekonferansen i Åre i 1986. Diktet ble tonesatt av Arne Sørli, og melodien ble godkjent på den 15. samekonferansen i Helsingfors i 1992. Teksten er oversatt fra nordsamisk til de andre samiske språkene.

I dette dokumentet finnes tekstene til Sámevierrega lávlá på lulesamisk, nordsamisk, sørsamisk og norsk: Sámij álmmuklávlá.