Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skole nyheter

Flaggheising på Oppeid skole

Flaggheising på Oppeid skole. Ord for dagen ved ordfører Britt Kristoffersen.

Suohkanoajvve - Ordfører Britt Kristoffersen. Foto: Hamarøy kommune

Historisk helg i Salten!

Alle 10 medlemskommuner i Salten kultursamarbeid var samlet denne helgen i Bodø for å konstituere det første ungdomsrådet for Salten. Hábmer-Hamarøy var representert med Ingvill Nedregård og Vilja Eriksen fra Hamarøy ungdomsråd. Sammen med dem reiste fritidsleder Gerda Jaanus.

10 kommuner har gått sammen for å danne Salten ungdomsråd. Foto: privat

Santa Lucia på Oppeid skole

I går kom det en nydelig liten gjeng med 1.klassinger som sang Santa Lucia og delte ut pepperkaker. Klassen er større, men akkurat på Luciadagen var mange av skolens elever borte, så derfor var det bare 4 i 1.klasse. Men de var til gjengjeld så flinke!

Elever i 1.klasse går i Luciatog. Foto: Oppeid skole

Elever inviterer til utstilling

I løpet av høsten har 1.-4. og 7.-8. klasse på Oppeid skole jobbet med ulike ting. Nå presenterer de utstillingen på Hamsunsenteret. Det som gjennomsyrer utstillingen, er Identitet og mangfold. Det blir åpent i senterets åpningstider i desember. Velkommen!

Utstillingen om Identitet og mangfold. Foto: Oppeid skole

Solidaritetskafe på Oppeid skole

Oppeid skole gjennomførte en svært vellykket Solidaritetskafe torsdag 27. oktober, der inntektene fra salg av mat og ting går til: FORUT, med kr 9.269,- og Leger uten grenser, med kr 9.899,-.
Selger egenprodusert ukrainsk mat. Foto: Oppeid skole

Valg av nytt Hábmera Nuorajráde - Hamarøy ungdomsråd

17. oktober hadde Hábmera Nuorájráde - Hamarøy ungdomsråd sitt første møte etter ferien. Da ble Marte Berre valgt til leder og Dina S. Mohammed valgt til nestleder. De er begge fra Knut Hamsun videregående skole. Nytt i år er at det ikke er representant fra Innhavet oppvekstsenter. Foreløpig mangler en representant fra Knut Hamsun videregående skole samt vararepresentanter. 

Ungdomsrådet 2022

Verdensdagen for psykisk helse på Oppeid skole

På mandag markerte elever på Oppeid skole Verdensdagen for psykisk helse. De hadde foskjellige aktiviteter knyttet til dagen. Elever i 7. og 8. klasse har også tegnet.

Psykisk helse Oppeid skole 2022

Ungdata 2022: plaget av ensomhet

Ungdata-undersøkelsen for 2022 er gjennomført i Hábmera suohkan - Hamarøy kommune. Deltakende i undersøkelsen var 5.-7. trinn i grunnskolen, ungdomsskoletrinnet og videregående skole. Resultater viser at til tross for god organisert fritid og fysiske aktiviteter, det er mange ungdom i kommunen som er veldig mye plaget av ensomhet.

Kristin Green Johnsen, Folkehelsekoordinator, Ingrid Kjevik, Psykisk helse og representant for Team Barn og Unge, Bente Evensen og Johanne Punsvik, KORUS Nord i Narvik. Foto: Kristin G. Johnsen, Hamarøy kommune

Fin skoletur første dagen i september

Første dagen i september, hadde 5. - 7. klasse på Oppeid skole en fantastisk fin tur til Sigrid på Ulvsvågfjell. 

Elever på gåtur i Eventyrskogen. Foto: Oppeid skole

Bruk av lokale ressurser

10. klasse på Oppeid skole har bærekraftig mat og bruk av lokale ressurser på timeplanen. Tirsdag var temaet "trygge matsopper". Elever sanket, renset og tilberedte kantarell og piggsopp. Ivrige elever og for mange en helt ny opplevelse.

10. klasse på Oppeid skole. Foto: Oppeid skole