Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Alternativ kommunikasjon (ASK) for barnehagebarn

Generelt

Oppdatert: 2024-01-09T08:06:24.000+00:00

Beskrivelse

Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen.
Foreldre trenger ikke søke om å få bruke hjelpemidler, barnehagen skal legge til rette for bruk av hjelpemidler innenfor det vanlige barnehagetilbudet.
Eksempler på kommunikasjonsformer er håndtegn, bilder, grafiske symboler, konkrete handlinger, væremåter og kroppslige uttrykk. Eksempler på kommunikasjonsmiddel er kommunikasjonsbøker, tematavler og talemaskiner.

Målgruppe

Barn i barnehagen, barn i barnehagealder.

Kriterier

Kommunen kan vedta at ASK skal gis i sammenheng med spesialpedagogisk hjelp.

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnehageloven § 1, § 2 og § 39.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten
Barnehagen plikter å legge til rette for barn med nedsatt kommunikasjonsevne, og det er ikke nødvendig med søknad. 
Likevel er ofte ASK en del av tilbudet om spesialpedagogisk hjelp.  Og dersom utstyr til ASK krever opplæring for å ta det i bruk, må det fattes et enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp (barnehageloven §§ 31, 32, 33 og 34).

A