Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt

Generelt

Oppdatert: 2021-09-01T11:23:12.000+00:00

Beskrivelse

Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne. For boblebad spesielt skal meldingen blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og modell/type.

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold. De skal være utformet slik at ulykker forebygges. Personellet skal ha opplæring i personsikkerhet og det skal utarbeides instrukser for brukerne. I bassengbad skal det tas jevnlige prøver av vannkvaliteten. 

Målgruppe

Eiere av badeanlegg som er tilgjengelig for allmennheten, inkludert bassengbad, badstu og boblebad

Regelverk

Se blant annet folkehelseloven kapittel 3 Miljørettet helsevern.

Praktiske opplysninger

A