Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehage - etablering og drift

Generelt

Oppdatert: 2023-06-26T07:33:42.000+00:00

Beskrivelse

Private barnehager er viktige for å tilby nok barnehageplasser til alle som trenger. En privat barnehage kan også ha religiøse eller sosiale formål.
Kommunen har ansvaret for både de kommunale og de private barnehagene, og skal godkjenne søknader om etablering av nye barnehager.

Målgruppe

Barnehageeiere.

Kriterier

For å kunne kalle virksomheten for en barnehage må
 • Driften være regelmessig, og minst ett av barna være der mer enn 20 timer i uken.
 • Det være minst 10 barn som er tre år eller eldre, eller minst fem barn når de er under tre år.
 • Virksomheten ta betalt.
 
For å kunne søke om etablering av privat barnehage må du oppfylle disse kravene:
 • Du har et budsjett
 • Du har vedtekter
 • Du kan vise til planer for lokaler og utearealer og du kjenner til arealnormen
 • Du kjenner til reglene i barnehageloven og rammeplanen og har en plan for barnehagens innhold og kvalitet.
 • Du har kvalifisert personale, og nødvendige politiattester
 • Du har nødvendige godkjenninger fra kommuneoverlege, bygningsmyndigheten i kommunen, brannvesenet og mattilsynet.
 
Kommunen kan i tillegg stille vilkår for
 • Antall barn
 • Barnas alder
 • Oppholdstid.
 

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Helsemyndighetene, plan- og bygningsmyndighetene, brannvesenet, arbeidstilsynet

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen vil gi deg veiledning om hvilke godkjenninger/uttalelser du som barnehageeier må innhente før barnehagemyndigheten kan godkjenne barnehagen. Du bør derfor tidlig kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller. Hvis du oppfyller kravene har du rett til å få godkjenning.


A