Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne

Generelt

Oppdatert: 2024-01-09T08:01:52.000+00:00

Beskrivelse

Barnehagen vil gjøre en vurdering, sammen med foreldrene, om hva barnet eventuelt trenger av tilrettelegging. Barnehagen kan legge til rette for barn med nedsatt funksjonsevne på forskjellige måter:
  • tilpasninger av barnehagebygget
  • forskjellig utstyr
  • ekstra bemanning
  • opplæring av ansatte

Målgruppe

Barn i barnehage, barn med nedsatt funksjonsevne

Kriterier

Et barn har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud dersom barnet har tilretteleggingsbehov på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Hvis den nødvendige tilretteleggingen er en stor økonomisk byrde for barnehagen, kan barnet få tilbud om plass i en annen barnehage.

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnehageloven § 37.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Både kommunen og barnehagen er ansvarlige for å vurdere om barnet har behov for tilrettelegging, men du som forelder kan også ta initiativ til at barnehagen skal starte en slik vurdering. 


A