Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnekoordinator

Generelt

Oppdatert: 2023-10-19T14:25:12.000+00:00

Beskrivelse

Barnekoordinatoren kjenner tjenestene i kommunen og vil koordinere alle tjenestetilbudene slik at familien og barnet får den hjelpen de trenger.

Barnekoordinatoren vil blant annet

  • Gi informasjon og veiledning om familiens rettigheter og om kommunens tjenestetilbud
  • Formidle kontakt til aktuelle organisasjoner, for eksempel pasientorganisasjoner
  • Hvis barnet har individuell plan, sørge for framdrift av planen
  • Sørge for at det er samarbeid mellom de forskjellige tjenestene, for eksempel barnehage, skole, SFO og PP-tjenesten.
  • Koordinere alle offentlige tjenester (kommune, fylkeskommune og stat) og private som yter tjenester for det offentlige.

Målgruppe

Familier med barn hvor barnet over tid har et sammensatt behov for hjelp.

Regelverk

Retten til barnekoordinator er lovpålagt i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2a. Plikten til å samarbeide mellom tjenestene er i tillegg lovpålagt i mange lover. Se:

Tannhelsetjenesteloven § 1-4a
Barnevernsloven § 15-8
Familievernkontorloven § 1a
Opplæringsloven § 4A-14 og § 15-8
Privatskoleloven § 3-6a
Spesialisthelsetjenesteloven §2-1e og § 2-5a
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5c
Barnehageloven § 2b
Nav-loven § 15a
Krisesenterloven § 4
Sosialtjenesteloven § 13
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 og 7-2a
Integreringsloven § 50.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Retten til barnekoordinator er ikke en tjeneste du kan søke på. Kommunen skal selv tilby tjenesten til de familiene som har barn med sammensatt hjelpebehov. Du kan uansett ta kontakt med helsetjenesten i kommunen og ta initiativ til å få en barnekoordinator. 

Selv om familien ikke får en barnekoordinator, skal du få et tilbud av kommunen som baserer seg på samarbeid mellom tjenestene og du har rett til å få et helhetlig tilbud.


A