Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Barnevernet - Hjelpetiltak

Generelt

Oppdatert: 2022-12-21T14:46:51.000+00:00

Beskrivelse

Når du får hjelp av barnevernet, vil det stort sett skje i hjemmet. Det er kun i sjeldne tilfeller at det er bedre for barnet å bo et annet sted. Det meste av barnevernets arbeid er å støtte og styrke foreldre til å mestre hverdagen sammen med barna sine.

Hjelpetiltak fra barnevernet kan være

  • Råd og støtte til familien
  • Styrking av barnets sosiale kompetanse
  • Styrking av samspillet mellom foreldre og barn
  • Støttekontakt for barnet
  • Barnehageplass eller besøkshjem
  • Frivillig plassering hos et fosterhjem eller en institusjon.

Når hjelpetiltakene er i gang, vil barnevernet følge med på om hjelpen fungerer eller om det er behov for nye tiltak. Barnevernet vil også lage en plan for tiltakene og for oppfølgingen av barnet og familien. Planen skal beskrive hva som er målet med hjelpetiltakene, hva de skal inneholde, og hvor lenge de er ment å vare. 

Målgruppe

Barn under 18 år. Etter fylte 18 år og når ungdommen selv ønsker det, kan hjelpetiltak fortsette fram til fylte 25 år.

Kriterier

For å få hjelpetiltak fra barnevernet, må behovet være større enn det som er vanlig for de fleste andre barn og de fleste andre familier. Barnevernet gjør en vurdering basert på barnets omsorgssituasjon eller barnets adferd.

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnevernloven kapittel 3, § 8-1 og kapittel 12. 

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte barnevernet i kommunen du bor i og be om en samtale. I samtalen vil barnevernet kartlegge hva slags hjelp og støtte din familie trenger.


A