Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Beboerparkering

Generelt

Oppdatert: 2020-05-04T09:57:19.000+00:00

Alternativt navn

Boligsoneparkering

Beskrivelse

Beboerparkering i et gitt område skal gi bedre parkeringsforhold for de som bor i området og som ikke har private parkeringsmuligheter, som garasje.

Kommunen kan reservere parkering for parkerende bosatt i området eller for andre med særlig behov for slik parkering.

Mange kommuner krever et gebyr for beboerparkering. Gebyret besluttes av kommunen.

Når en ordning med boligsoneparkering er innført, skal kommunen følge opp situasjonen i tilliggende områder. Etterspørselen etter parkering kan bli forskjøvet til andre, nærliggende områder.

Innenfor en boligsone kan det fortsatt reserveres plasser for spesielle formål. Det kan gjelde for eksempel HC, bildeling, El- og Hy-drevne biler. Slike plasser kan ikke benyttes med vanlig beboerkort.

Målgruppe


Kriterier

Du må eie bilen du søker for og du må ha folkeregistrert adresse i et område med beboerparkering.

Dersom noe endrer seg som kan ha betydning for tillatelsen du har fått, har du plikt til å informere kommunen om det.

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Se vegtrafikkloven § 8 og parkeringsforskriften § 29 og § 30.

Praktiske opplysninger

A