Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bekymringsmelding til barnevernet

Generelt

Oppdatert: 2023-01-05T10:27:27.000+00:00

Beskrivelse

En bekymringsmelding kan komme fra foreldrene eller fra barnet selv, eller andre privatpersoner som kjenner barnet. Barnevernstjenesten mottar også bekymringsmeldinger fra andre offentlige myndigheter som skole, helse og politiet.

Når du har sendt inn en bekymringsmelding, vurderer barnevernet om meldingen skal følges opp med en undersøkelse i hjemmet. Dette skal barnevernet gjøre innen en uke fra de mottar meldingen. Det kan hende barnevernet tar kontakt med deg for å få mer informasjon. Det er mulig å sende inn en bekymringsmelding anonymt.

I bekymringsmeldingen skal du beskrive hva du har sett eller hørt som gjør at du er bekymret. Vær klar over at familien ofte får se meldingen.

Regelverk

Dette er en lovpålagt oppgave. Se spesielt barnevernsloven § 2-1.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Digital bekymringsmelding

Bekymringsmelding til barnevernet (ks.no)

Når du bruker Nasjonal portal for bekymringsmelding, får barnevernet vite navnet ditt. Barnevernet vil i de fleste tilfeller opplyse familien om hvem som har meldt bekymring, også selv om du helst ville vært anonym. Dette er fordi barnevernet ofte ikke har mulighet til å holde denne opplysningen skjult for familien. Det er også enklere for barnevernet å gjøre en god jobb når de kan snakke med familien om hvem som er bekymret, og hvorfor. Hvis du ønsker å vite mer om hva det innebærer for deg at du ikke er anonym, kan du ringe barnevernet i kommunen.

Hvis du vil være anonym, kan du ringe eller sende brev i posten

Hvis du likevel ønsker å være anonym, kan du ikke benytte Nasjonal portal for bekymringsmelding. Da kan du laste ned et skjema og sende bekymringsmeldingen i posten uten å oppgi hvem du er. Du kan også ringe barnevernet direkte, og la være å si navnet ditt.

Finn din lokale barnevernvakt | Barnevernvakten


A