Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Betaling av kommunale avgifter

Generelt

Oppdatert: 2023-06-26T10:34:15.000+00:00

Beskrivelse

De kommunale avgiftene kommer samlet på en faktura som gjerne kommer to eller flere ganger i året. Som innbygger betaler du en årlig avgift for disse tjenestene:

 • Vann - drikkevann og vannforsyning
  Avgiftene dekker kostnaden knyttet til å levere rent drikkevann til hjemmet ditt.
 • Avløp - tilgang til avløpssystemet
  Avgiftene bidrar til å vedlikeholde vann- og avløpsinfrastrukturen, rense avløpsvannet og sikre at vannet som forbrukes er trygt.
 • Avfall - tømming av søppel
  Denne avgiften dekker innsamling og behandling av avfall. Kommunen sørger for å tømme søppelbeholdere og transporterer avfallet til riktig anlegg for resirkulering eller deponering.
 • Feiing - feiing og brannvern
  Avgiften dekker kostnadene knyttet til feiing av skorsteiner og røykkanaler i boliger og næringsbygg. 

Målgruppe

Avgiftene gjelder for alle som eier en bolig eller fritidsbolig i kommunen.

Kriterier


Pris

Prisen på avgiften er beregnet ut fra prinsippet om selvkost. Det betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling ennd et faktisk koster å tilby tjenesten.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Se spesielt:
Vass- og avløpsanleggslova
Forurensningsloven § 34
Brann- og eksplosjonsvernloven § 28
Forurensningsforskriften kapittel 16.

Praktiske opplysninger

A