Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bilstønad

Generelt

Oppdatert: 2021-02-23T19:06:13.000+00:00

Beskrivelse

Du kan ha rett til bilstønad hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, eller hvis bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger for deg. I tillegg må du ha et behov for bil for enten å kunne

  • reise til og fra arbeids- eller utdanningssted
  • utføre din funksjon som hjemmearbeidende
  • hindre eller bryte en isolert tilværelse
  • avlaste familien i tilfeller der funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan hindre innleggelse i helseinstitusjon

Målgruppe

Mennesker med varig funksjonsnedsettelse

Kriterier

Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil.

Det blir ikke gitt stønad til bil dersom funksjonsnedsettelsen er oppstått etter fylte 70 år.

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Nav

Regelverk

Se spesielt § 10-7 i folketrygdloven og § 3 i forskrift om stønad til motorkjøretøy ...

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må fylle ut søknadsskjema. Det laster du inn fra lenken under.


A