Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bolig - Mikrohus

Generelt

Oppdatert: 2023-06-29T13:39:06.000+00:00

Beskrivelse

Hvis du vil bygge et mikrohus, må du fortsatt følge søknadsreglene i plan- og bygningsloven, men du får enklere tekniske krav og du kan slippe å bruke ansvarlig søker.

De reglene som gjelder for både mikrohus og vanlige hus er:

 • Du må fortsatt søke kommunen om tillatelse
 • Du må fortsatt følge kravene i plan- og bygningsloven for løsninger for vann, avløp, renovasjon, atkomst og parkering.

De forenklede reglene er:

 • Ingen tilgjengelighetskrav
 • Ingen krav til trapp, bod eller oppbevaringsplass
 • Enkle krav til ventilasjon
 • Ingen krav til lydisolering
 • Ingen krav til utsyn
 • Ikke krav om bruk av ansvarlig foretak eller uavhengig kontroll.

Målgruppe

Tomteeiere og husbyggere.

Kriterier

Bygget regnes som et mikrohus når:

 • Bygget er frittliggende
 • Maksimal størrelse er 30 m2 BRA
 • Det er kun én boenhhet
 • Det er kun én etasje uten kjeller
 • Høyden er maksimum 4,5 meter over bakken.

Pris

Du betaler et gebyr for saksbehandlingen.

Regelverk

Se spesielt:

Plan- og bygningsloven § 20-4, § 24-1 og § 29-5.
Byggesaksforskriften § 3-1 og § 14-2.
Byggteknisk forskrift § 1-2 og § 12-7.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Sjekk kommunens arealplaner om hvor det kan settes opp mikroboliger.

Mikrohus må ha tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst, parkering og løsninger for vann og avløp. Også reglene om sikker byggegrunn, avstand til nabogrense, utforming og visuelle kvaliteter gjelder for mikrohus.


A