Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bostøtte

Generelt

Oppdatert: 2023-06-28T14:09:59.000+00:00

Beskrivelse

Bostøtte kan du søke hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Det er satt øvre grenser for hvor høy inntekt du kan ha.

Med noen unntak kan alle over 18 år søke. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som behandler søknaden din og har all kontakt med deg.

Søknadsfrist er den 25. i måneden. Bostøtte blir utbetalt den 20. i måneden etter at du søkte.

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage til kommunen.

Du må melde fra om endringer som har betydning for beregningen.

Målgruppe

Se her om hvem som kan få bostøtte.

Kriterier

Alle over 18 år kan søke bostøtte – unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du

  • er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
  • er under 18 år og har egne barn

Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Det er kommunen som har all kontakt med deg som søker.

Regelverk

Husbanken/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Papirsøknad skal du sende til kommunen. Kontakt kommunen hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Skjema

A