Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende med demens

Generelt

Oppdatert: 2020-12-21T18:19:22.000+00:00

Beskrivelse

Tilbudet om dagaktiviteter for hjemmeboende med demens er tilpasset behovet og mestringsnivået til brukeren, og skal gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager. Samtidig vil du som pårørende få nødvendig avlastning.

Eksempler på aktiviteter som vi kan tilby er:

  • gå- eller sykkelturer
  • trening, dans, sang og musikk
  • lese- og poesigrupper
  • kulturopplevelser
  • håndverk
  • friluftsopplevelser.

Målgruppe

1. Personer med demens som bor hjemme.
2. Personer med demens som har korttidsopphold på institusjon.
3. Pårørende til personer med demens som enten bor hjemme eller har korttidsopphold.

Kriterier


Pris

Kommunen kan ta en egenandel for tjenesten.

Dersom tilbudet om dagaktivitet er ment for å avlaste deg som er pårørende, er tjenesten gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.
Se spesielt helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr. 7 og pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må sende en søknad til kommunen. Kommunen fatter deretter et vedtak basert på en individuell vurdering av brukerens behov og ønsker.

Skjema

A