Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt

Generelt

Oppdatert: 2021-02-25T13:25:04.000+00:00

Beskrivelse

Å kreve overtakst vil si at du klager over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal ilegges eiendommer i kommunen.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Kriterier


Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Eigedomsskattelova § 3, § 8A-3 og § 19.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Klagen skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret innen seks uker etter at skattelisten er lagt ut.

Skjema

A