Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse

Generelt

Oppdatert: 2017-08-01T13:08:50.000+00:00

Beskrivelse

Du kan søke om å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatten hvis det har oppstått forhold som gjør det svært urimelig å innkreve den. Eksempler på slike forhold er sykdom, brann eller naturkatastrofer.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om det skal innføres eiendomsskatt.

Målgruppe

Eiere og brukere av eiendommer som er ilagt eiendomsskatt

Regelverk

Se spesielt eiendomsskatteloven § 3 og § 28. Se også kommunens egne vedtekter om eiendomsskatt.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren. Kommunen kan også sette ned skatten på eget initiativ.


A