Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eierseksjonering/reseksjonering

Generelt

Oppdatert: 2020-12-21T18:23:50.000+00:00

Beskrivelse

Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på.  En eierseksjon vil være en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene. Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.

Målgruppe

Hus- og bygningseiere

Kriterier

  • Det må knyttes enerett til bruk av bruksenheten
  • Du må lage en sameiebrøk for hver seksjon
  • Bruksenhetens hoveddel må være en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen
  • Hvis det er flere bruksenheter på eiendommen, må alle være del av seksjoneringen
  • Du kan bare søke for én grunneiendom
  • Den seksjonerte boligen må være en lovlig bolig etter reglene i plan- og bygningsloven
  • Det må være mulig å opprette parkeringsplass.
  • Du må oppgi om enheten skal brukes til bolig eller næring.

For eksisterende bygninger må pålagte bygningsmessige tiltak være gjennomført før seksjonering eller reseksjonering kan skje.

Pris

Kommunen kan ta et gebyr som skal dekke kostnadene til saksbehandlingen.

Regelverk

Se spesielt § 12, § 13 og § 14 i eierseksjonsloven.
Se blant annet matrikkellova § 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du skal seksjonere en eiendom må du fylle ut et begjæringsskjema. 

Kommunen behandler seksjoneringssaken og fører seksjoneringen i matrikkelen. Deretter sender vi melding til tinglysing. Hver seksjon får da opprettet et eget grunnboksblad.

Se veiledning til utfylling av skjemaene


A