Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Film og video - konsesjon for framvisning

Generelt

Oppdatert: 2023-06-26T13:23:31.000+00:00

Beskrivelse

Framvisning av film eller video i næringsøyemed kan ikke skje uten konsesjon fra kommunen. Konsesjon gis for inntil fem år. Det kreves ikke kommunal konsesjon for

  • framvisning av film eller video der det ikke kreves betaling for framvisningen
  • framvisning av film eller video i hotellrom

Kommunen og Medietilsynet har rett til å gjennomføre kontroll med at den konsesjonspliktige virksomheten blir drevet i samsvar med de reglene som gjelder.

Målgruppe


Kriterier

Film/video som skal framvises, må på forhånd være registrert i Medietilsynets filmregister. Film/video som skal framvises til personer under 18 år, må på forhånd være godkjent av Medietilsynet. 

Det skal føres særskilt regnskap over avgiftspliktig framvisning. 

Pris

Det skal betales en avgift til Norsk kino- og filmfond på 2,5 % av bruttoomsetningen.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Praktiske opplysninger

A