Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fredete kulturminner - tilskudd til inngrep

Generelt

Oppdatert: 2020-08-11T09:20:08.000+00:00

Beskrivelse

Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det skal foretas arkeologiske undersøkelser før du setter i gang tiltaket. Ved mindre private tiltak skal staten dekke utgiftene helt eller delvis hvis disse blir urimelig tyngende. Automatisk fredete kulturminner er kulturminner datert før år 1537, stående byggverk fra tiden 1537-1649 eller samiske kulturminner fra fær 1917.

Målgruppe

Private eiere og forvaltere av automatisk fredete kulturminner og kulturmiljø.

Kriterier


Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Se kulturminneloven § 10 - Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner. Utfyllende retningslinjer kan fås hos Riksantikvaren.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med Riksantikvaren hvis du ønsker nærmere informasjon om ordningen.


A