Hvem

Tilbud er rettet mot personer som har behov for støtte til å endre levevaner innenfor levevaneområdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, enten for å forebygge sykdom, leve bedre med sykdom de allerede har fått, eller øke livskvalitet og trivsel. Tilbudet er både for de med fysiske og psykiske utfordringer.

Frisklivssentralen har tilbud til alle aldersgrupper.

Hvordan

Tilgang til et veilednings- og oppfølgingstiltak ved Frisklivssentralen får du gjennom en henvisningsblankett, kalt frisklivsresept. Du kan få en frisklivsresept hos lege, NAV, helsestasjonen, rus og psykiatritjenesten, spesialisthelsetjenesten, tannhelsetjenesten eller fysioterapeut. Du kan også henvende deg direkte til Frisklivssentralen og få en resept av oss.

Trening på frisklivsresept

 • Reseptperioden varer i 3 måneder og koster kr 400,-.
 • Helsesamtale ved start og slutt av reseptperioden. I helsesamtalen finner vi sammen ut av hva du trenger av videre oppfølging i din endringsprosess. Det utarbeides en plan og mål for arbeidet med din livsstilsendring. Trenger du kun den første helsesamtalen er denne gratis.
 • Delta på gruppetrening med oppfølging av fysioterapeut. Treningen tilpasses individuelle behov og du får veiledning.
 • Fysioterapeuten har taushetsplikt og journalføringsplikt.
 • Hensikten er at deltageren skal få økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær.
 • Mulighet for rapportering til henviser ved samtykke etter endt resept.
 • Oppfølging på telefon eller 6 og 12 måneder.
 • Det er et mål å kunne videreføre den fysiske aktiviteten/treningen på egen hånd etter reseptperioden.

Regelmessig fysisk aktivitet gir dokumenterte positive helseeffekter fysisk, psykisk og sosialt.

Frisklivsresept kan lastes ned i pdf.

Timeplan kan lastes ned i pdf.

Kurs ved Frisklivssentralen

Bli venn med natten - kurs 

De fleste av oss har kjent hvordan dårlig søvn virker inn på humøret, konsentrasjonen og på energinivået vårt. I tillegg så påvirker søvnen vår immunforsvaret og for hvordan vi håndterer stress og skader. Det er også en sammenheng mellom dårlig søvn, hjerte- og karsykdommer, fedme og diabetes. Sliter du med innsovning eller urolig nattesøvn, så meld deg på «Bli venn med natten – kurs»! Kurset har en varighet på fire kursøkter. Som en del av kursøktene er det enkle yogaøvelser/avspenningsøvelser som alle kan være med på.

Kurs dato:

 • 7. februar
 • 14. februar
 • 6. mars
 • 13. mars

Kl. 13.00 - 14.00 

Sted: Oppeid (kommer tilbake til hvilket lokalet som skal brukes)

Påmelding til: kristin.johnsen@hamaroy.kommune.no innen 2. februar 2024.

Kurslærer: Kristin Green Johnsen

For mere info ta kontakt med Kristin Green Johnsen, leder for frisklivsenteret.
E-post: kristin.johnsen@hamaroy.kommune.no
Tlf: 915 65 596

Bra mat for bedre helse

Bra mat for bedre helse er et kurstilbud for personer som kan ha nytte av å gjøre endringer i sine levevaner med fokus på kostholdsendringer. Kurset tar utgangspunkt i Helsedirektoratets anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet, og passer for personer som med fordel kan endre levevaner for å forebygge komplikasjoner og/eller utvikling av sykdom. Kurset er ikke behandlingsfokusert, og skal ikke erstatte individuell veiledning fra autorisert helsepersonell.

På kurset får du en introduksjon i endring av levevaner og forslag til hvordan begynne en prosess med å endre kostvaner.

Hver kursdag har en varighet på to timer:

 • torsdag 12. september kl. 17:00-19:00
 • torsdag 26. september kl. 17:00-19:00
 • torsdag 10. oktober kl. 17:00-19:00
 • torsdag 24. oktober kl. 17:00-19:00

Kurssted: Skolekjøkkenet på Drag skole

Kurset er et lavterskeltilbud, med en pris på kr. 300,- som inkluderer mat.

Kurset har plass til 10 personer og om du ønsker å melde deg på kurset, så send en mail til: kristin.johnsen@hamaroy.kommune.no

Påmeldingsfrist: mandag 2. september 2024

Kokebok for alle_168x230.jpg

Tobakksslutt

Sertifiserte slutteveiledere gir hjelp og veiledning i prosessen med å bli røyk eller snus fri. Kurset består av seks samlinger, tre før tobakksslutt og tre etter tobakksslutt. Mange opplever at det er lettere å bli røykfrie sammen med andre. Sjansen for å lykkes øker med veiledning og medikamentell støtte.

Kurs i depresjonsmestring 

Dette er et kurs hvor man jobber for å endre tanke- og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen.

Kursene tilbys etter behov og tilgang på sertifiserte kursholdere. Du trenger ikke frisklivsresept for å delta på kurs. Egen kursavgift.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om tilbudene ved Frisklivssentralen.

Senior – trim og styrke

Mandag og torsdag kl. 11:30 – 13:30. 

Senior – trim og styrke er et frisklivstilbud til pensjonister, hvor de får trene sammen. Dette er et gratis tilbud. For å benytte seg av dette tilbudet, må det tas kontakt med leder for frisklivsentralen eller den kommunale fysioterapeuten. Fysioterapeut er tilstede for veiledning (se oppsatte tider). Oppsatte tider for veiledning av fysioterapeut: Mandag 23.10.2023, torsdag 16.11.2023, Mandag 27.11.2023. 

Info henges opp i treningssenteret, på kommunens hjemmeside og Frisklivssentralen sin Facebook-side.