Kommunal fysioterapeut

Kommunal fysioterapeut beggyner på jobb i august 2024. Den kommunale fysioterapeuten prioriterer arbeid som krever større grad av tverrfaglig samarbeid og personer som har vanskelig for å kunne benytte seg av det private fysioterapitilbudet (se under). Det er ofte de som har nyoppståtte skader eller sykdommer, og eldre med sammensatte problemer. Annen fysikalsk behandling utøves av fysioterapeutene med kommunal driftsavtale.

Behandling hos kommunal fysioterapeut er gratis og trenger ingen henvisning fra lege. Den kommunale fysioterapeuten holder til i Hamarøyhallen på Oppeid, men reiser rundt i hele kommunen hvor fysioterapi utøves på helsestasjon, i skole, i barnehage, på sykehjem, i ulike omsorgsboliger, samt til pasienter som har behov for opptrening i forbindelse med overføring fra sykehus til eget hjem, eller i eget hjem hos personer med generelt behov for opptrening av skade, sykdom eller funksjonstap.

Private fysioterapeuter med kommunal driftsavtale

Fysioterapeuter med kommunal driftsavtale er en del av kommunens helsetilbud. Du trenger ikke henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. 

Kristin Høivaag v/Hamarøy Fysioterapi

Lokaler på Oppeid vis a vis Hamarøy internasjonale senter
Tlf.: 99502350
E-post: kristinhoivaag@hotmail.com

Regina Stier v/Tranøy Fysioterapi

Holder til på Tranøy, Spa Regina
Tlf.: 75771510
E-post: tranoyfysio@gmail.com

Per Kristian Øverås

Tysfjord ASVO, Drag
Tlf.: 90815541

Pris for tjenesten

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fysioterapeut eller manuellterapeut med kommunalt tilskudd (sjekk egenandelstaket på egen side). Når det beløpet er nådd, får du automatisk et frikort i posten.

Logg inn på helsenorge.no for å se egenandelene som er registrert på deg.

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling av fysioterapeut. Dette gjelder:

  • barn under 16 år
  • personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)