Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Generelt

Oppdatert: 2022-02-16T15:01:47.000+00:00

Beskrivelse

Ønsker du og din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III, må du ha tillatelse av kommunen. Tillatelse til å oppbevare fyrverkeri gis for mengder til og med 500 kg. For større mengder enn dette, må du ha tillatelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kriterier

  • Virksomheten skal utpeke en kompetent person over 20 år og en eventuell stedfortreder som har dokumenterte kunnskaper og politiattest. En av disse skal være til stede når salget foregår.
  • Virksomheten må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted og fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret.
  • Utsalgsstedet må tilfredsstille byggeforskriftene og i tillegg en rekke andre sikkerhetskrav.
  • Salg og utlevering tillates ikke inne i kjøpesenter eller nærmere enn 25 m fra bensinstasjoner.  
  • Salg til forbruker kan bare skje i perioden 27. til 31. desember og skal skje i handelslokale, over disk og av betjening.
  • Fyrverkeri som selges i Norge skal være påtrykt et godkjenningsnummer som består av bokstavene NBL, etterfulgt av en tallkode. Godkjenningen skal sikre at fyrverkeriet opptrer som forutsatt ved bruk og ikke gjør skade på personer og eiendom.
Partnere

Norges branntekniske laboratorium godkjenner fyrverkeri på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Regelverk

Se forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 1-3 for definisjon av fyrverkeri klasse I-IV. Se også kapittel 9 Handel.

Praktiske opplysninger

A