Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravplass

Generelt

Oppdatert: 2023-01-27T09:06:24.000+00:00

Beskrivelse

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd (eller kommunen)  kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.

Fri gravplass varer i 20 år. Dette kalles fredningstiden. Hvis de etterlatte ønsker, kan gravplassen leies (festes) videre for nye 20 år av gangen.  

Statsforvalteren kan gi tillatelse til askespredning eller et privat gravsted som et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass. 

Regelverk

Rett til gravplass er en lovpålagt oppgave for kommunen. Se spesielt gravplassloven § 6 og § 8. 

Praktiske opplysninger

A