Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring

Generelt

Oppdatert: 2020-12-21T18:34:45.000+00:00

Beskrivelse

Norske elever har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring. Hvis skolen krever at elevene eller foresatte dekker utgifter i forbindelse med opplæringen, kan du klage til skolen. Det gjelder for eksempel utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletiden, leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer. Hvis skolen ikke endrer sitt vedtak eller sin praksis, kan du henvende deg til Statsforvalteren, som fører tilsyn med virksomheten i grunnskolen. 

Målgruppe


Kriterier


Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Retten til gratis opplæring er gitt i opplæringsloven § 2-15.

Praktiske opplysninger

A