Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjelp til å skaffe bolig

Generelt

Oppdatert: 2023-06-29T07:58:03.000+00:00

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo.

Ut ifra din situasjon, kan kommunen hjelpe deg med

  • råd om økonomi
  • forskjellige tjenester du kan søke om
  • hjelp til å søke støtte eller lån
  • leie av kommunal bolig
  • hjelp i en kjøps- eller leieprosess
  • hjelp til mestring i en bosituasjon.

Målgruppe

Personer som ikke klarer å skaffe eller beholde en permanent bolig.

Kriterier

For å motta denne tjenesten må du ha lovlig opphold i Norge og kommunen må vurdere at du er vanskeligstilt på boligmarkedet.

Regelverk

Dette er en lovpålagt oppgave.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du ber om hjelp vil kommunen ta stilling til om du er vanskeligstilt på boligmarkedet. Kommunen fatter et enkeltvedtak om å gi bistand eller å avslå bistand. Hvis kommunen vurderer at de skal gi deg hjelp, vil det stå i vedtaket hva hjelpen skal gå ut på.


A