Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hjemmesykepleie

Generelt

Oppdatert: 2021-03-05T15:40:06.000+00:00

Beskrivelse

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 

Målgruppe


Kriterier

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Pris

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2. Se også pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

A