Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innhold og kvalitet i barnehagen

Generelt

Oppdatert: 2023-03-13T16:25:12.000+00:00

Beskrivelse

Alle barnehager styres etter et felles verdigrunnlag som skal sørge for at barnas behov for omsorg, lek, læring og dannelse blir dekket. Grunnlaget for kvalitet og innhold i barnehagen ligger i barnehageloven og rammeplan for barnehagen, som alle barnehager følger.
Med utgangspunkt i rammeplanen lager hver barnehage en årsplan, og det vil derfor være mange variasjoner i tilbudet barnehagene imellom.
Uavhengig av hvilken barnehage ditt barn går i kan du forvente at:
 • barnehagen styres etter verdier som respekt for menneskeverdet og naturen, åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet
 • barnehagen arbeider for å utjevne sosiale forskjeller
 • barnehagen gir et pedagogisk tilbud
 • barnet ditt får leke og utfolde seg og får meningsfulle opplevelser
 • barnets spesielle behov tas hensyn til
 • barnet blir del av et sosialt og kulturelt fellesskap
 • barnets interesser og ferdigheter blir sett.
 

Målgruppe

Foreldre med barn i barnehagealder.

Kriterier

Barnehagen skal ha:

 • foreldreråd som består av alle foreldre
 • samarbeidsutvalg som består av en gruppe foreldre og ansatte
 • samarbeid med skolen om trygg overgang til skolen
 • en ledelse som har pedagogisk og barnefaglig utdanning
 • pedagogiske ledere som er utdannet barnehagelærere
 • én ansatt per tre barn når barna er under tre år
 • én ansatt per seks barn når barna er over tre år
 • personale som snakker norsk
 • krav til politiattest fra personalet.
Regelverk

Dette er en lovpålagt oppgave for kommunen.

Praktiske opplysninger

A