Brann og redning

Salten Brann IKS - brann, redning og forebyggende brannvern

Salten Regionråd

Salten Regionråd
Friluftsrådet, Kultursamarbeidet og Felles ansvar (forbyggende tiltak for ungdom)

Kontrollutvalg

Salten kontrollutvalgsservice er sekretariat for kontrollutvalget. Her legges det ut innkallinger /saker og protokoller etter hvert som de blir ferdigstilte.
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.