Oversikt over partiene i Hamarøy kommune med kontaktinformasjon

Hamarøy Arbeiderparti
Leder Asbjørn Bye
Tlf: 95701224
E-post: pan.ham@hotmail.no

Hamarøy Høyre
Leder Filip Mikkelsen
Tlf: 95086409
E-post: filip.mikkelsen@gmail.com       

Hamarøy Fremskrittsparti
Leder Rainer Soleng
Tlf: 97889140
E-post: rainersoleng@hotmail.com

Hamarøy Senterparti
Leder Kurt-Magne Ediassen
Tlf: 99025729
E-post: kurtediassen@gmail.com

Sosialistisk Venstreparti
Leder Anita Overelv
Tlf: 90991222
E-post: anita.overelv@nordlandsmuseet.no

Venstre
Leder Arne André Solvang
Tlf: 95754773
E-post: arne.andre.solvang@nordlandsmuseet.no