Oversikt over partiene i Hamarøy kommune med kontaktinformasjon

Hamarøy Arbeiderparti
Leder Linn Berntzen

Hamarøy Høyre
Leder Filip Mikkelsen
Tlf: 95086409
E-post: filip.mikkelsen@gmail.com       

Hamarøy Fremskrittsparti
Leder Bengt Westervoll
E-post: ben-we@online.no

Hamarøy Senterparti
Leder Kjersti Steinsvåg Hansen
Tlf: 48242926 
E-post: ksh@hamaroy.kommune.no

Sosialistisk Venstreparti
Leder Helmer Langskjær

Venstre
Leder Per Elling Braseth-Ellingsen
Mob. 907 30 262
E-post: per.elling.braseth-ellingsen@stemvenstre.no