Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Klage på helse- og omsorgstjenester

Generelt

Oppdatert: 2022-06-13T11:28:17.000+00:00

Alternativt navn

Rett til å klage på eller varsle om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten

Beskrivelse

Hva du kan klage på
Hvis det har skjedd en uønsket hendelse, en feil e.l. kan du klage muntlig eller skriftlig til dem som har levert tjenesten, altså til personen, avdelingen eller til kommunen.
Hvis du mener at det er gjort feil vedtak eller du vil klage på kvaliteten i tjenesten, kan du klage til statsforvalteren. Slike klager kan for eksempel gjelde:
 • faglig uforsvarlig behandling
 • dårlig kommunikasjon
 • blitt avvist fra øyeblikkelig hjelp
 • saksbehandlingsfeil ved vedtaket
 • andre forhold som er kritikkverdige.

Som pasient eller pårørende har du rett til å varsle Helsetilsynet hvis det har skjedd en svært alvorlig hendelse i forbindelse med utført helsehjelp. Slike varslinger kan for eksempel gjelde:

 • dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker
 • en alvorlig hendelse som følge av ytelse av helse- og omsorgstjeneste eller ved at pasient eller bruker har skadet en annen
 • utfallet er uventet ut fra påregnelig risiko.

Du kan varsle Helsetilsynet fra denne varslingstjenesten eller på telefon: 474 86 882.

Målgruppe

Pasienter, brukere og pårørende.

Kriterier


Pris


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Partnere

Regelverk

Les om retten til nødvendig helsehjelp i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1a og 2-1b.
Les om saksbehandlingen i klagesaker i pasient- og brukerrettighetsloven §§ 7-4 og 7-4a.
Les om retten til å klage eller varsle: pasient- og brukerrettighetsloven § 7-6.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hvordan klage direkte til den som har utført tjenesten
Hovedanbefalingen er at uønskede hendelser tas opp direkte med dem som har levert helse- og omsorgstjenesten, eventuelt deres ledere. Alle tjenester skal ha ordninger for dette. Henvendelsene kan være skriftlige eller muntlige.

Hvordan sende klage til statsforvalteren

 • Bruk gjerne Melding til statsforvalteren hvis du vil sende klagen digitalt. Dette elektroniske skjemaet er en sikker løsning, det vil si at du også kan bruke skjemaet til å sende inn sensitive opplysninger, som helseopplysninger. Fordi skjemaet er en sikker løsning, må du logge inn via ID-porten. Du kan også bruke skjemaet til å laste opp større vedlegg, det kan være aktuelt hvis du allerede har skrevet klagen din i et tekstdokument. Da laster du bare opp dokumentet inne i skjemaet.
 • Statsforvalteren tar selvsagt også i mot klager i form av vanlig brevpost.
 • De kan også motta klager per telefon, men vi anbefaler sterkt å sende inn en skriftlig klage dersom du er i stand til å skrive.

Hvordan sende varsel til Helsetilsynet

 • Du skal sende varsel til Helsetilsynet via denne varslingstjenesten.
 • Du kan også ringe til Helsetilsynet på telefonnummer 474 86 882 (kl. 09.00–15:00).
Skjema

A