Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Klage til Sivilombudet

Generelt

Oppdatert: 2021-10-05T07:22:02.000+00:00

Beskrivelse

Sivilombudet er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere forvaltningen. Som vanlig borger kan du klage til Sivilombudet hvis du mener at forvaltningen har begått en feil eller gjort en urett. Med forvaltningen menes både statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter. Klage kan gjelde

  • brudd på saksbehandlingsregler som for eksempel manglende svar eller sen saksbehandling
  • at forvaltningen har truffet et vedtak som du mener er feil

Kriterier

Hvis det er truffet et vedtak i saken din, skal vedtaket inneholde opplysninger om hvordan du klager til et høyere forvaltningsorgan som kan overprøve avgjørelsen i saken. Du må først ha benyttet denne muligheten til å klage før du kan klage til Sivilombudet.

Pris

Å klage til Sivilombudet er gratis.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Klagen må være skriftlig og undertegnet. Du kan benytte vanlig brev eller klageskjema (Se lenke under Søknadsskjema). Det er viktig at du forklarer hvilket forvaltningsorgan (kommune, direktorat, departement eller annet) det gjelder. Du bør også forklare hvilke feil du mener at forvaltningen har gjort. Er det et konkret vedtak du mener er feil, bør du oppgi dato for vedtaket og helst legge ved en kopi. Trenger du hjelp til å sette opp klagen, kan du kontakte Sivilombudets kontor og gjøre en avtale – enten om veiledning på telefon eller ved oppmøte.

Fristen for å klage til Sivilombudet er ett år. Fristen regnes fra forvaltningens endelige avgjørelse i saken eller fra tidspunktet for det forholdet klagen gjelder. Klagen sendes til Sivilombudet, Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo.


A