Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal garanti for lån

Generelt

Oppdatert: 2021-03-09T11:03:29.000+00:00

Beskrivelse

Nav kan garantere for lån som en form for økonomisk stønad. Garanti for lån kan være aktuelt hvis du har behov for å ta opp et større lånebeløp. Du kan henvises til en låneinstitusjon med Nav-kontoret som garantist (kausjonist).

Målgruppe

  • De som midlertidig er ute av stand til å sørge for eget livsopphold
  • De som trenger å låne penger til utgifter som ikke regnes som livsopphold
  • De som trenger å låne penger selv om alle andre muligheter til å forsørge seg selv ikke er utnyttet

Kriterier

Grunnvilkåret for å få en lånegaranti er det samme som for økonomisk stønad for øvrig. Garanti kan gis til den som ikke kan sørge for sitt livsopphold selv eller som trenger det for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. I tillegg skal det være sannsynlig at søker vil være i stand til å betale tilbake lånet.

Regelverk

Kommunen velger selv om stønaden skal gis i form av en lånegaranti. Se §§ 18, 19 og 21 i sosialtjenesteloven.

Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med Nav for å få hjelp til å søke om kommunal garanti for lån.


A