Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunal planlegging - medvirkning

Generelt

Oppdatert: 2023-06-28T14:21:43.000+00:00

Beskrivelse

Du har rett til å uttale deg i saker som gjelder kommunal planlegging. Kommunen skal tilstrebe størst mulig offentlighet og reell medvirkning i planarbeidet. Særlig har kommunen et ansvar for å sørge for å få innspill fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, slik som barn og unge. Tidlig i planprosessen bør kommunen bestemme hvordan denne medvirkningen skal skje.

Kommunen skal utarbeide følgende planer:

  • Kommunal planstrategi (strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen)
  • Kommuneplan (overordnet plan for utvikling av kommunesamfunnet og for bruk og vern av arealer i kommunen)
  • Reguleringsplan (arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern i bestemte områder)
     

Målgruppe

Alle som berøres av de planene som utarbeides, slik som organisasjoner, brukergrupper næringsliv og enkeltpersoner.

Partnere

Planforslag skal alltid legges fram for berørte offentlige organer, som skal gi nødvendig informasjon av betydning for planarbeidet.

Regelverk

Se spesielt plan- og bygningsloven kap. 5 Medvirkning i planleggingen.

Praktiske opplysninger

A