Dette blir det nye kommunestyret i Hamarøy:

 • Lars Filip Paulsen (H)
 • Lisa Knutsen (H)
 • Kristin Tidemann Sandnes (H)
 • Filip Mikkelsen (H)
 • Linda Jessen (H)
 • Britt Kristoffersen Løksa (Sp)
 • Sverre Christian Eriksen (Sp)
 • Kurt Ediassen (Sp)
 • Hanne Sofie J. Jenssen (Sp)
 • Torfinn Høivaag (Sp)
 • Ann Irene Sæter (Ap)
 • Terje Øien (Ap)
 • Asbjørn Bye (Ap)
 • Fred-Eddy Dahlberg (FrP)
 • Marielle Haukås Jakobsen (FrP)
 • Per Elling Braseth-Ellingsen (V)
 • Tone Ellingsen (SV)